Literatuur beschikbaar in de bibliotheek

   Boeken


 - Balegem Niet Vergeten ! : de geestrijke geschiedenis van Balegem over de periode 1946-2000 De Smet Lucien & Haegeman Antoine (Bruisend Balegem)
 - Balegem : De klepmolen L.A.M.P. & Van De Knijf Herman
 - Balegemse steen : vier aspecten De Smet Lucien, Devos Patrick & Eeckhout Werner
 - De Balegemse landbouwstokerij van Damme, hoeder van industrieel en culinair erfgoed Van Schoonenberghe Eric
 - Balegem in oude prentkaarten De Smet Lucien
 - Archeologie in de ruilverkaveliing Balegem Van Cauwenberghe Roland & Rogge Marc
 - Inventaris van het kerkarchief van Balegem
 - Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Balegem De Smet Lucien
 - Goedemorgen meester ! : De geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs te Balegem : een samenvatting
 - 35 jaar jongenschiro Balegem ... een verhaal dat niet af is

   Tijdschriftartikels Heemkundig Genootschap van het Land van Rode

 - Balegem in het Land van Rode Komitee Balegem JG03-010
 - Kennismaking met Balegem De Moor D. JG18-070
 - De kermis te Balegem 1914 De Smet Lucien JG19-073
 - Geschiedenis van Balegem - dl 01 De Potter & Broeck. JG19-074
 - Geschiedenis van Balegem - dl 02 De Potter & Broeck. JG19-075
 - Sint-Martinusparochie te Balegem De Smet Lucien JG21-082
 - De Cijnskiezers te Balegem De Smet Lucien JG22-085
 - Pol. en Bestuurlijke gesch.van Balegem De Smet Lucien JG25-097
 - Geschiedenis van de parochie Balegem - dl 01 De Smet Lucien JG25-098
 - Geschiedenis van de parochie Balegem - dl 02 De Smet Lucien JG25-099
 - Bezoek Balegem en Velzeke - dl 01 Redactie LvR JG27-105
 - Bezoek Balegem en Velzeke - dl 02 Vindevogel Rose JG27-107
 - Nederzettinggeschieden. Te Balegem De Smet Lucien JG27-107
 - Bezoek Balegem en Velzeke - dl 03 Vindevogel Rose JG27-108
 - Gem. Onderwijs te Balegem De Smet Lucien JG27-108
 - Balegem tijdens WO I - dl 01 De Smet Lucien JG28-111
 - Balegem tijdens WO I - dl 02 De Smet Lucien JG28-112
 - Balegem tijdens WO I - dl 03 De Smet Lucien JG29-113
 - Balegem tijdens WO I - dl 04 De Smet Lucien JG29-115
 - Opgravingen te Balegem Evrard A. & Haems R. JG29-115
 - Balegem tijdens WO I - dl 05 De Smet Lucien JG29-116
 - Volksvermaak te Balegem De Smet Lucien JG30-118
 - Balegem tijdens WO I (deel 6) De Smet Lucien JG30-119
 - Openbare verlichting te Balegem De Smet Lucien JG31-121
 - Een Balegems volkslied uit 1927 De Smet Lucien JG31-122
 - Balegemse steen De Smet Lucien JG31-123
 - Inhaling E.P. J. Roels, pastoor te Balegem De Vuyst Julien JG32-126
 - Diefstal te Balegem Red. Land van Rode JG32-127
 - Een bijdrage tot de sociale en economische geschiedenis te Balegem De Smet Lucien JG32-127
 - Balegem: Het Stampkot van Pierre Amand De Backer De Smet Lucien JG33-130
 - Bedreigd erfgoed: Het hof “De Volderstrate” te Balegem De Smet Lucien JG33-132
 - De bouw van een nieuwe parochiekerk te Balegem 1858 tot 1866 De Smet Lucien JG34-135
 - Van Balegem tot Bavegem De Vuyst Julien JG34-135
 - Schaalmodel stations Balegem-Dorp en Scheldewindeke Van de Vijver Marcel JG36-141
 - Sint-Martinusparochie Balegem Van de Vijver Marcel JG36-141
 - Balegem: De oprichting van de mechanische weverij Robijns in 1866 De Smet Lucien JG37-146
 - 1695: Getuigenverhoor naar de doodsoorzaak van Joos de Cock uit Balegem De Smet Lucien JG37-147
 - Vleermuizen in de Sint-Martinuskerk te Balegem Galens David JG37-148
 - De stokerij Thienpont te Balegem De Smet Lucien JG38-149
 - Het vrij onderwijs te Balegem tijdens de schoolstrijd (1879-1884) De Smet Lucien JG38-150
 - Het herenverblijf Bottele te Balegem De Smet Lucien JG38-152
 - De Klepmolen te Balegem De Smet Lucien JG39-153
 - De Balegemse winterlinde beschermd De Smet Lucien JG39-153
 - De bouw van een nieuwe pastorij te Balegem in 1874 De Smet Lucien JG39-154
 - Sporen van het ontluikende middenveld binnen de christelijke zuil te Balegem De Smet Lucien JG40-159
 - Balegem: de Windekemolen De Smet Lucien JG40-160
 - Oude Balegemse herbergen De Smet Lucien JG41-162
 - Eigenaardige straatnamen te Balegem Verhoosele Françoise JG41-162
 - De gemeente Balegem ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden De Smet Lucien JG42-167 
 - Het voormalige curenhuis van Balegem De Smet Lucien JG42-168 
 - Balegem, de studentenorganisatie KSA De Smet Lucien JG43-170
 - Balegem: de Schyvinckmolen De Smet Lucien JG44-175
 - Balegem ‘Verkleed lopen’ De Smet Lucien JG44-176
 - Balegem: Het goed “t’ Heesseghem” en zijn bewoners De Smet Lucien JG45-178
 - Balegem Visschersemolen De Smet Lucien JG45-180
 - Archeologisch onderzoek te Balegem De Smet Lucien JG46-181
 - De luidklokken van de Sint-Martinuskerk van Balegem De Smet Lucien JG46-181
 - Balegem: de watermolen De Smet Lucien JG46-182
 - Balegem tijdens de laatste dagen van Wereldoorlog I De Smet Lucien JG46-183