Sint-Martinuskerk

Bron: Erfgoed Viersprong

De Sint-Martinuskerk werd gebouwd in 1862-1868 door de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny. De kerk kwam er in de plaats van een oude kleinere kerk.

De toren van de kerk staat in het oosten, wat heel ongebruikelijk is. Balegem werd in het 3de kwart van de 19de eeuw grondig hertekend door de aanleg van de spoorweg en de baan Scheldewindeke-Elene, die dwars door het dorp ging.

De architect vreesde dat het terrein van de oude kerk onvoldoende stabiel was voor een grotere kerk en wou, om zeker te spelen, de nieuwe kerk aan de overkant van de achterliggende straat optrekken. Met het portaal aan de straatkant en het koor zoals gebruikelijk in het oosten.


Onder druk van de kerkfabriek en na openbaar onderzoek is dat niet gebeurd. De kerk moest en zou op dezelfde plek komen. Bij het ontwerp werd toen beslist het gebouw 180° te draaien zodat het portaal toch aan de straatkant kon liggen.

 

Voor de kerk ligt de Balegemse roepsteen. De roepsteen is een verhoog van waarop officiële bekendmakingen werden 'afgeroepen', zoals wetten, besluiten en uitvoeringsopdrachten. In een periode waar weinig mensen konden lezen werden wetten pas van kracht als zij openbaar gemaakt werden, o.a. via afroeping.