Watermolen

Bron: Erfgoed Viersprong

Op de Molenbeek vinden we ter hoogte van het Muldershof een watermolen van het bovenslagrad type. Dat betekent dat het water zo geleid wordt dat het bovenaan op de schoepen van het rad terecht komt. Om het water voldoende kracht te geven, wordt het water voor de molen opgespaard in een bekken. Rechts van de molen zie je de overloop van het spaarbekken, om het teveel aan water dat niet nodig is om te malen af te voeren. De oudste vermelding van de molen gaat terug tot 1446. Tot het einde van de 18de eeuw was de korenwatermolen een heerlijke molen. De eigenaars waren ‘rechten’ of belastingen verschuldigd aan de heer van Balegem.

De molen bleef in werking tot het begin van de jaren 1950. Nadien werd de maalderij ontmanteld en omgevormd tot een privaat woonhuis. De oorspronkelijke molenaarswoning stond op de hoek aan de overkant van de straat.

Tijdens het monumentenjaar 1975 werd het in verval verkerende houten waterrad vervangen door het huidige metalen rad. Vandaag is ook de houten watergoot vervangen door een metalen exemplaar.

Vlaanderen Verbeelding Werkt Wit.png

© 2020 Sean Rousseau

De Bib Wit.png
Erfgoed Viersprong.png
Afbeelding1.png